Services

€-Service

Door onze jarenlange ervaring en dagelijkse opvolging van de energiemarkten, slagen wij er in steeds de beste energiecontracten af te sluiten. Wij starten met het opvragen van het afnameprofiel bij de netbeheerders dmv een mandaat dat wij bekomen van onze klanten. Vervolgens proberen wij verschillende identieke profielen samen te brengen zodoende dat wij meer volume creëren en meer aankoop power hebben. Ten slotte volgen wij de energiemarkten , zowel de termijnmarkten (Endex) als de de dagprijzen op de Belpex actief op, zodoende dat wij het ideale moment van aankoop benaderen.  Voor de verloning van Energy2save laten wij de klant de keuze tussen een  verloning op basis van een Brooker fee die wij op voorhand met de leveranciers afspreken ofwel op basis van een echte fee die wij ook op voorhand met de klant afspreken.

Services

€-Audit

Hoe weet ik dat mijn installatie optimaal en energiezuinig is en hoe kan ik zelf duurzaam produceren?

Hier gaan we samen met U op zoek naar optimalisatie van uw energieverbruik. We starten met het verzamelen van alle beschikbare data en vullen deze aan met onze eigen metingen. Een bezoek ter plaatse en uiteraard het registreren van uw eigen bevindingen, ervaringen en meningen zorgen voor bijkomende info. Op basis van uw ambitie, beschikbare middelen en ondersteuningsmaatregelen stellen wij een optimaal pakket verbeteringen voor. Wij nemen hiervoor een totaalbenadering gaande over beleid, beschikbare technologieën en/of combinaties. Zo kosten de meest effectieve oplossingen meestal erg weinig en liggen in de sfeer van beheer, procedures en automatisatie. Pas daarna denken we aan duurdere en meer ingrijpende oplossingen, zodat de meest duurzame en economisch haalbare oplossing eerst wordt geselecteerd, onafhankelijk van de aanbieder. Optimale oplossingen liggen dikwijls in gebalanceerde combinaties op maat zoals warmterecuperatie en warmtekrachtkoppeling. Deze worden meestal niet aangeboden door aanbieders van enkelvoudige oplossingen.

De meest belovende oplossingen worden dan verder geanalyseerd, gemodelleerd en geoptimaliseerd. Ze worden afgestemd op het gemeten verbruiksprofiel van uw onderneming. Samen met de technische haalbaarheid en een kostenraming wordt dan duidelijk wat de opbrengst zal zijn over de levensduur van de maatregelen. De mogelijke schommelingen in energieprijzen of andere parameters worden in deze berekeningen ook meegenomen.

€-Monitoring

Hoe blijft mijn energieprestatie optimaal over de jaren heen?

Ons monitoring platform maakt het verbruik van elektriciteit, gas en water op elk moment zichtbaar op een dashboard en rapporteert periodiek de prestaties van uw installatie. Bij afwijkingen buiten gestelde limieten kan u direct worden geïnformeerd. Ook andere bedrijfskritische  parameters kunnen zo worden gevolgd, zoals luchtkwaliteit of temperaturen.

We bieden hierbij ook coaching aan volgens verschillende principes en op basis van de beschikbare data:

- ter plaatse of op afstand

- periodiek of op afroep

€-Invest

We bouwen desgewenst mee aan voorgestelde oplossingen door de geselecteerde maatregelen in onafhankelijkheid te implementeren vanaf het begin tot aan oplevering en opstart. Door ons partnerschap met Eco-Invest kan financiering op maat mee uitgewerkt worden, waarbij de besparing vanaf dag 1 kan opbrengen zonder eigen investering.

© 2018 Energy2Save

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

Proudly created with wix.com