Nieuw call-steunregeling vervangt groenestroomcertificaten voor middelgrote zonnepanelen installaties in Vlaanderen

Gepubliceerd op 3 mei 2021 om 09:15

Vanaf 2021 voert de Vlaamse regering een hervorming door voor de steun in zonnepaneleninstallaties van 40 kW tot 2 MW. Voortaan vervangt een call-systeem voor investeringen in groene energie het huidige systeem van groenestroomcertificaten. De eerste call of “wedstrijd” gaat op 17 mei 2021 van start. Wij staan klaar om u te adviseren en te begeleiden in een PV-project, met of zonder projectsteun.

Voor de “winnende” installaties vervangt deze investeringssteun via call het systeem van de groenestroomcertificaten. Wat moet u weten?

Wat is de nieuwe call-steunregeling voor middelgrote zonne-installaties in Vlaanderen?

Wat is een call?

Een call is een wedstrijd of projectoproep, uitgeschreven door de Vlaamse overheid. De regering verdeelt een vooraf vastgelegd budget over de aanvragers binnen een vastgelegde periode die voldoen aan de voorwaarden, volgens een rangschikking op basis van de steunhoogte in euro/MWh die u aanvraagt voor uw PV-installatie.

Uw volgorde in die rangschikking wordt bepaald op basis van de verhouding tussen de gevraagde investeringssteun en de verwachte energieproductie van uw installatie. De PV-projecten die het meeste groene stroom produceren per gevraagde euro steun komen vooraan in de rangschikking. Met andere woorden, produceert u van de steunaanvragers de meeste groene stroom per gevraagde euro steun, dan komt u vooraan in de rangschikking en maakt u een hogere kans om in aanmerking te komen voor de steun.

Bereken uw steunaanvraag op basis van deze formule:

Steunaanvraag (€/MWh)

                                       gevraagde investeringssteun (€)

                            =         -------------------------------------------------

                                       Verwachte energieopbrengst over de levensduur (MWh)

 

Wat verstaan we onder een middelgrote zonnepaneleninstallatie?

In Vlaanderen categoriseren we vier groottes van zonne-installaties op basis van het maximaal vermogen van hun omvormer:

- 0- 10KW: Hier komt u niet in aanmerking voor de call-steunregeling. Wel een éénmalige maximumpremie van 1500€ en het fiscaal voordeel voor de investeringsaftrek

- 10 KW-40KW: Hier komt u niet in aanmerking voor de Call-steunregeling en ook geen specifieke premies. Wel fiscaal voordeel voor de investeringsaftrek

- 40KW- 2MW: Middelgrote zonne-installatie die in aanmerking komt voor de call-steunregeling ter vervaging van de groenestroomcertificaten

> 2MW: Komt niet in aanmerking voor het call-steunregeling. Wel zijn er projectspecifieke bandingsfactoren va kracht

 

De steunregeling praktisch?

Steunhoogte van call-regeling

In tegenstelling tot het systeem van groenestroomcertificaten bent u op voorhand niet langer zeker of u in aanmerking komt voor de steunregeling. Hiervoor dient u een steunaanvraag in te dienen om kans te maken op projectsteun. Voor de “winnende” steunaanvragen zal de investeringssteun eenmalig na indienstname van de installatie worden uitbetaald.

De totale steun over alle call-oproepen en projecten voor zonnepanelen en windturbines is beperkt door het vooraf bepaalde budget van 18,9 miljoen euro in 2021. Het totaalbudget van de eerste call voor overige PV-systemen, waarvoor u een aanvraag kan indienen tussen 17 mei en 3 juni 2021, bedraagt 4,25 miljoen euro. De gemiddelde steunhoogte die kan worden aangevraagd, hangt af van het beschikbare investeringsbudget en de som van de productiecapaciteit van alle aanvragers over een periode van twintig jaar.

Call verdeeld in twee projectgroepen

De aard van de installatie bepaalt het aantal call-oproepen dat jaarlijks voorzien wordt waarin steunaanvragen kunnen worden ingediend. Zo wordt er een onderverdeling gemaakt tussen drijvende PV-installaties, PV-installaties op marginale gronden en overige PV-installaties.

 1. Speciale PV-systemen (drijvende zonnepanelen of een installaties op marginale gronden zoals installatie in een berm): 1x per jaar
 2. Overige PV-systemen: 2x per jaar

Bijkomende voorwaarden voor steunaanvraag

 • U mag slechts 1 aanvraag doen per toegangspunt voor injectie.
  • De werken mogen nog niet zijn gestart, niet vóór en niet tijdens de selectieprocedure. 
  • Indien nodig beschikt u over een geldende omgevingsvergunningsaanvraag.
  • Uw onderneming heeft geen schulden of verkeert niet in financiële moeilijkheden.
  • U voert de werken meteen uit na een positieve beslissing, anders mag u pas 2 jaar later opnieuw deelnemen.

Hoe verloopt de call-procedure van steunaanvraag tot uitbetaling?

De volledige procedure van een call bestaat uit 8 stappen.

STAP 1: Voorbereidende studie

Voor de opening van de call waaraan u wil deelnemen (STAP 2) neemt u al de nodige voorbereidende stappen liefst begeleid door een expert. 

STAP 2: Opening van de call: uw steunaanvraag

U hebt 1 maand de tijd om uw steunaanvraag in te dienen tussen de opening en de sluiting van een call-oproep. Voor de eerste call is dat van 17 mei tot en met 3 juni 2021.

STAP 3a: Beslissing ontvankelijkheid

Na de indiening van uw steunaanvraag krijgt u te horen of die ontvankelijk is. Let op, dit is geen beslissing over de eventuele steun. U krijgt alleen te horen of uw steunaanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

STAP 3b: Beslissing over toekenning steun

De ontvankelijke steunaanvragen worden gerangschikt. De projecten met de laagste verhouding aangevraagde steun ten opzichte van de verwachte energieopbrengst en levensduur, komen eerst aan bod. Maximum 2 maanden na sluiting van de call oproep krijgt u ook effectief te horen of u steun krijgt of niet.

STAP 4: Garantie van bankwaarborg stellen

Binnen de 30 dagen na betekening over de steun stelt u een bankwaarborg in voor de steun. Die bedraagt 7,5% van het gevraagde steunbedrag, met een minimum van € 2.000. Indien u het bewijs van bankgarantie niet binnen de termijn van 30 dagen aanlevert, wordt u uitgesloten van calls voor drie jaar.

STAP 5: Indienstname installatie

18 maanden na de betekening over de steun voor uw PV-installatie dient u die in dienst te nemen. Doet u dat niet? Dan verliest u het recht op steun gedeeltelijk of volledig. Laattijdige realisaties verliezen het recht op steun gedeeltelijk als ze in het daaropvolgende jaar de installatie in dienst nemen of volledig als de installatie later in dienst wordt genomen.

STAP 6: Indienen bewijs van indienstname

Het eerste bewijs van indienstname bezorgt u binnen 30 dagen na die indienstname.

STAP 7: Indienen aanvraag tot uitbetaling

Vervolgens dient u een aanvraag tot volledige uitbetaling van de steun in. U doet dit uiterlijk binnen een termijn van 6 maanden na indienstname, zoniet ontvangt u geen uitbetaling.

STAP 8: Uitbetaling

Nadat u een bewijs indient over uw operationele installatie, kan uw volledige investeringssteun worden uitbetaald. Algemeen ontvangt u geen uitbetaling later dan 36 maanden na datum van betekening van de beslissing over uw steun.

Is een PV-installatie ook zonder call-steunregeling interessant?

Gezien de sterke prijsdalingen in combinatie met de hogere prestaties zijn zonnepanelen een uiterst interessante investering, ook zonder call-steunregeling. Zo wordt een installatie gemiddeld terugverdiend op een periode van 7-9 jaar zonder extra steun.

Bovendien bent u niet onderhevig aan de risico’s en opportuniteitskosten verbonden aan het deelnemen aan een call, zoals:

 • De administratieve verplichtingen en de bijhorende aanleverdatums waarop documenten dienen te worden aangeleverd.
 • De wachtperiode van 8 maanden waarin u gratis energie uit productie en injectievergoedingen misloopt.

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.